"We learn, we play, we speak. This is Learn&Fit."

Partint de la necessitat de transmetre allò que ens apassiona com millor sabem, l’equip docent de Learn Center empra una metodologia dinàmica, interactiva i sobretot comunicativa.

  • El nostre objectiu principal: fomentar l’ús de la llengua anglesa com a eina vehicular, respectant els tempos de cada alumne, la seva edat, nivell i necessitats.


  • “The sooner, the better”; com més aviat millor. L’exposició a la llengua durant la infància permetrà l’estudiant adquirir habilitats de comprensió, expressió i millor pronunciació al llarg del procés. Nosaltres li facilitarem les eines necessàries per aconseguir-ho.


  • Exàmens oficials: creiem fermament en la necessitat, avui dia encara més, d’obtenir un certificat oficial d’acreditació de nivell. És per això que un cop superada l’etapa d’Ed. Primària, iniciem la familiarització i preparació d’exàmens, en el nostre cas, expedits per Cambridge University (nivells A2-C1).


  •  Tothom es mereix un cop de mà: amb aquells estudiants que necessiten suport i reforç escolar també hi treballem. Procurem individualitzar les seves programacions i ajudar-los a superar  el curs amb esforç i dedicació i sobretot amb el nostre suport al darrera.